Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa

ogłoszenie o zmianie terminu publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej, własności Skarbu Państwa, w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubichowo, opisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/7, obręb Bietowo, gmina Lubichowo o powierzchni 300 m2, stanowiącej grunty niezabudowane oznaczone symbolem RIVb (rola), dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą nr GD1A/00021373/5.

Treść pełnego ogłoszenia wraz ze wsyzstkimi załącznikami do pobrania poniżej.