Lista aktualności Lista aktualności

Trzy wieże Nadleśnictwa Lubichowo

Pomimo naszych próśb i ostrzeżeń dot. zagrożenia pożarowego, 11 kwietnia na terenie naszego Nadleśnictwa zaobserwowano pożar. Spowodował on straty w środowisku na powierzchni 0.84 ha. Prawdopodobną przyczyną było podpalenie…

Według encyklopedii leśnej: (ochrona przeciwpożarowa), zbudowana z metalu, murowana bądź już rzadziej drewniana wieża służąca do obserwacji i wykrywania pożarów w lasach, niekiedy także posiadająca taras widokowy.

Brzmi trochę archaicznie? Jednak sposób lokalizowania ognia prawie się nie zmienia. Owszem technika wkracza i w te rejony i zamiast obserwatora na wieży mamy nowoczesne kamery, które przekazują sygnał na monitory ulokowane na ziemi ale i tak najważniejszy jest człowiek, który bezpośrednio obserwuje panoramę lasu.

Obserwator siedzący na wieży ma do dyspozycji jedynie przytwierdzony do wieży kątomierz, lornetkę oraz telefon. Po dostrzeżeniu miejsca z którego wydostaje się dym pracownik melduje kąt do tego miejsca ze swojej budki, do centrali w nadleśnictwie. Tutaj na zasadach triangulacji (w nadleśnictwie są trzy wieże, na podstawie kątów podanych z nich wyznacza się punkt przecięcia kątów widzenia) można określić zarzewie pożaru z niezwykłą dokładnością kilku metrów i wysłać tam strażaków. Na pracownikach wież spoczywa duża odpowiedzialność- chwila nieuwagi i z małego ogniska może powstać pożar o sporym zasięgu.

Obserwacja trwa przez cały sezon od marca do października, a obserwator pracuje najczęściej od godziny 10 rano do zmroku, nie ma przerw świątecznych ani urlopów.