Lista aktualności Lista aktualności

Wsparcie LP dla parków narodowych

Lasy Państwowe przekażą na konta parków ok. 33,8 mln zł.

Aż 21 z 23 polskich parków narodowych otrzyma w tym roku dofinansowanie z funduszu leśnego. Lasy Państwowe przekażą na konta parków ok. 33,8 mln zł.

Dofinansowanie parków przez Lasy Państwowe jest możliwe, jeśli zaplanowane działania są zgodne z zapisami planów ochrony lub zadaniach ochronnych parków narodowych.

Przepisy ustawy o lasach precyzują, że subwencję można przeznaczyć realizację zadań ochronnych metodami gospodarki leśnej, udostępnianie turystyczne parków i badania naukowe. Liderem tegorocznego rozdania jest Kampinoski Park Narodowy. Z funduszu leśnego podstołeczny park otrzyma blisko 4 mln zł. Dotacja wymiernie przyczyni się do ochrony przed ogniem. Z pieniędzy od Lasów Państwowych park chce m.in. pokryć koszty dyżurów na wieżach przeciwpożarowych i utrzymanie dróg przeciwpożarowych.

Z inwestycji wykonanych ze środków od Lasów Państwowych skorzystają turyści. Park Narodowy Gór Stołowych zmodernizuje popularną trasę na Szczelińcu, Tatrzański naprawi mosty w Dolinie Kościeliskiej, Słowiński – odnowie dwie wieże widokowe, a Białowieski Park Narodowy zaplanował remont zabytkowych drewnianych bram.

W sumie na inwestycje w infrastrukturę służącą gościom parki przeznaczą 13,6 mln zł. Lasy Państwowe wspierają finansowo funkcjonowanie parków narodowych od dziewięciu lat. Średnio każdego roku do parków trafiało blisko 27 mln zł. Lasy Państwowe wspierają finansowo funkcjonowanie parków narodowych od dziewięciu lat. Średnio każdego roku do parków trafiało blisko 27 mln zł.

Całkowita kwota, którą zarządca lasów Skarbu Państwa w latach 2012-2020 wspiera tę część systemu ochrony przyrody w Polsce wyniesie aż ćwierć miliarda złotych. Obecnie dobiega końca etap podpisywania umów. W ciągu dwóch tygodni po ich zawarciu Lasy Państwowe przekazują pierwsze transze zaliczek. Parki mają czas do połowy grudnia, by zrealizować zaplanowane zadania.