Lista aktualności Lista aktualności

Zabiegi ratownicze na terenie Nadleśnictwa Lubichowo

Nadleśnictwo Lubichowo informuje, że z uwagi na silne zagrożenie trwałości drzewostanów ze strony brudnicy mniszki, w dniach 22-30.05.2018 r. będzie prowadzony zabieg ratowniczy.

Terminy zabiegów mogą ulec zmianie, o ile wystąpią niesprzyjające warunki pogodowe (deszcze, silne wiatry) ich przeprowadzenia.

Zabiegiem objęte będą leśnictwa: Karcznia, Brzózki, Krępka, Wdecki Młyn, Błędno, Kałębnica, Bojanowo, Leśny Dwór, Owcze Błota, Osieczna, Nowy Dwór, Długie, Brzeźnica.

Lokalizacja zabiegów może ulec korekcie po przeprowadzeniu ostatecznej obserwacji występowania szkodnika.

Zabiegi wykonywane będą sprzętem lotniczym przy zastosowaniu środka Dimilin 480 S.C. w ilości 0,1 kg/ha z nośnikiem Ikar 95 EC w ilości 0,7l/ha, w wodnym roztworze 3 l cieczy roboczej/ha.

Loty wykonywane będą we wczesnych godzinach rannych 400-900  i wieczornych 1800-2100. Dimilin jest środkiem selektywnym o znikomej uciążliwości dla środowiska. Jest dopuszczony do stosowania w sadach, pieczarkarniach.
W dawce poniżej 0,375l/ha jest nieszkodliwy dla pszczół, więc w dawce 0,1l/ha nie obowiązuje okres karencji.
Przy spożywaniu płodów runa leśnego obowiązuje okres karencji 24 godziny.

W CZASIE NALOTÓW SAMOLOTOWYCH OBECNOŚĆ W LESIE JEST NIEWSKAZANA

Materiały do pobrania