Asset Publisher Asset Publisher

DLA LASU, DLA LUDZI

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Lasów, prowadzone są pod hasłem "Lasy i zrównoważone miasta"

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 21 marca Międzynarodowy Dzień Lasów (IDF) w 2012 roku. Dzień celebruje i podnosi świadomość znaczenia wszystkich rodzajów lasów. Temat każdego Międzynarodowego Dnia Lasów jest wybierany przez Partnerstwo dla Współpracy w Dziedzinie Lasów. Tematem na 2018 r. Są Lasy i Zrównoważone Miasta.

Jak co roku ludzie lasu – leśnicy, aktywnie włączają się do obchodów tego wydarzenia. Między innymi temu celowi służyć ma nowa kampania informacyjna Lasów Państwowych pod hasłem
,,Dla lasu, dla ludzi”. W ramach tej kampanii przybliżymy Państwu ludzi lasu wraz z ich pasjami, sukcesami, planami na przyszłość, a także słabościami, dzięki którym stają się z każdym rokiem bardziej otwarci i mądrzejsi o nową wiedzę i doświadczenia.

Lasy są nieodłączną częścią naszego życia, zapewniają ochronę, bioróżnorodność i chronią przed zmianami klimatu. O ich dobry stan dbają na co dzień leśnicy, w tym dniu szczególnie przypominając, że to dobro nas wszystkich.

Pokażemy czym jest i posłuchamy czym zdaniem Państwa powinna być zrównoważona gospodarka leśna. Gospodarka, która odpowiada zarówno na potrzeby ekonomiczne naszego regionu jak i na potrzeby mieszkańców miast, których wciąż zapraszamy do odwiedzania leśnych ostępów. W końcu postaramy się odpowiedzieć na pytania co daje las? Pytanie, na które tylko z pozoru odpowiedź wydaje się łatwa.