Asset Publisher Asset Publisher

Doradzamy jak dobrze posadzić drzewo

Wiosna czeka tuż za rogiem- więc zachęcamy do sadzenia drzew.

Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew, to oznacza, że w ciągu minuty jest posadzonych ich aż tysiąc.
Nadleśnictwo Lubichowo na swoim terenie w 2019 roku posadzi niemal 2 mln drzewek!
Zachęcamy zatem wszystkich do sadzenia drzew  - zwłaszcza gatunków rodzimych, które są wartoś
ciowe dla naszych ptaków, ssaków i zapylających owadów.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek
są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!