Asset Publisher Asset Publisher

Jak mądrze dokarmiać ptaki

Krajobraz spowiła już warstwa śniegu. To czas, aby mądrze i świadomie dokarmiać ptaki. Co ważne, zimą ptaki mają ograniczony dostęp do wody- więc nie zapomnjmy o poidełkach z czystą wodą.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy min.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia). 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą  i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                    PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!