Asset Publisher Asset Publisher

Naucz się kochać lasy

21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów- Świętuj razem z nami!

Lasy są częścią Twojego życia na więcej sposobów niż zdajesz sobie sprawę.

Kiedy pijemy szklankę wody, piszemy w notatniku, bierzemy lek na gorączkę lub budujemy dom, nie zawsze łączymy się z lasami. A jednak te i wiele innych aspektów naszego życia wiąże się z lasami w taki czy inny sposób.

Lasy, ich zrównoważone zarządzanie i wykorzystywanie zasobów, w tym we wrażliwych ekosystemach, są kluczowe dla zwalczania zmian klimatycznych i przyczyniania się do dobrobytu i dobrobytu obecnych i przyszłych pokoleń. Lasy odgrywają również kluczową rolę w zmniejszaniu ubóstwa i osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju.
 

 

Zrozumienie naszych lasów i utrzymanie ich w zdrowiu ma kluczowe znaczenie dla naszej przyszłości.

Lasy mają do odegrania kluczową rolę w niektórych największych wyzwaniach przed którymi stoimy dzisiaj, m.in. takim jak przeciwdziałanie zmianom klimatu. Lasy będą ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ liczba ludności na świecie wzrośnie do 8,5 mld do 2030 roku.

Nigdy nie jesteś za młody, aby zacząć uczyć się o drzewach.

Z naturą i jej kondycją połączone są przyszłe pokolenia. Dlatego nasi Pracownicy edukują nawet tych najmłodszych. Bądźmy świadomi z korzyści płynących z drzew i lasów oraz potrzebę zarządzania nimi w sposób zrównoważony.

Zarówno nowoczesna, jak i tradycyjna wiedza jest kluczem do utrzymania lasów w zdrowiu.

Jako leśnicy dobrze znamy i rozumiemy przyrodę. Co raz częściej sięgamy po najnowocześniejsze technologie, aby zapewnić, że nasze lasy są monitorowane i zarządzane w sposób zrównoważony.

Inwestowanie w edukację leśną może zmienić świat na lepsze.

Nie tylko naukowcy, decydenci, czy społeczności lokalne ale i leśnicy działają na rzecz powstrzymania wylesiania i odbudowy zdegradowanych krajobrazów.

Kobiety i mężczyźni powinni mieć równy dostęp do edukacji leśnej.

Coraz więcej kobiet podejmuje studia leśne. Równość płci w edukacji leśnej daje kobietom - nie tylko z obszarów wiejskich- możliwość zrównoważonego zarządzania lasami.  

 

      

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek
są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!

Do opracowania materiału wykorzystano tekst oraz materiały graficzne FAO Forestry

http://www.un.org/en/events/forestsday/index.shtml

http://www.fao.org/international-day-of-forests/posters-banners/en/