Rezerwaty Rezerwaty

Rezerwat "Zdrójno"

Dla ochrony reintrodukowanego w 1979 roku bobra europejskiego utworzono w rejonie jeziora Brzezinek rezerwat „Zdrójno".

Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 168,97 ha, z czego w zarządzie Lasów Państwowych 155,30 ha.
Rezerwat znajduje się w zwartym kompleksie Borów Tucholskich. Posunięcie to odniosło pełny sukces- wprowadzone bobry zadomowiły się. Optymalne warunki bytowania i ochrona prawna

Na powierzchni 10 ha chroni się: krajobraz ekologiczny, nietypowe na tym terenie drzewostany, rzadkie rośliny zielne.

pozwoliły na dużą dynamikę rozrodu i obecnie większość zbiorników wodnych i całe dorzecze rzeki Wdy jest zasiedlone przez bobry.  
Bezpieczną przestrzeń znalazły tutaj zwierzęta.

Zobacz obiekt na mapie