Wydawca treści Wydawca treści

Agrolotnicze zabiegi ratownicze przeciwko szkodnikom w 2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje, że w związku z wysokim zagrożeniem drzewostanów sosnowych przez brudnice mniszkę, które utrzymuje się na terenie Nadleśnictw Kaliska, Kościerzyna, Lipusz i Lubichowo, w dniach 22.05 - 30.06.2018 r. będzie wykonany agrolotniczy zabieg ratowniczy przeciwko temu szkodnikowi.
Na czas zabiegu wprowadzony zostanie czasowy zakaz wstępu do lasu. Środek jest nieszkodliwy dla pszczół. Okres karencji dla runa leśnego to 24 godziny

Według materiałów prognostycznych zebranych jesienią ubiegłego roku do wykonania zabiegu zakwalifikowano wstępnie ok. 19,5 tyś. ha. Obszary te były i są monitorowane od wczesnej wiosny przez służby ochrony lasu i po wykonaniu tego monitoringu w dniu 22.05.2018 r. zostanie podjęta decyzja o zabiegu i jego ostatecznej powierzchni.  Zabieg ratowniczy będzie wykonany metodą lotniczą, tylko na terenach leśnych. Przy wykonywaniu zabiegu będą przestrzegane wszystkie przepisy wynikające z obowiązującego w tym zakresie prawa Polskiego i UE, Wszystkie właściwe merytorycznie i administracyjnie organy administracji Rządowej i Samorządowej zostaną powiadomione o zabiegu.
Na czas zabiegu będzie wprowadzony czasowy zakaz wstępu do lasu.

Do wykonania zabiegów ratowniczych zostanie użyty środek ochrony roślin Dimilin 480 SC jest zarejestrowany do użycia w UE i Polsce na mocy Decyzji MRiRW nr R-214/2011d z dnia 12.07.2011 r., która zmienia pierwotną Decyzję nr R-5/2008 z 22.01.2008r. (etykieta środka będąca integralną częścią ww. Decyzji dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Dimilin 480 SC jest dopuszczony do użycia i powszechnie stosowany od lat w Europie i Polsce na terenie sadów, pieczarkarni oraz na obszarach leśnych.

Dimilin 480 SC będzie zastosowany w dawce 0,10 l na 1 ha lasu. W połączeniu z wodą i środkiem zwilżającym (adiuwantem) da to: 3,0 l cieczy roboczej na 1 ha lasu. Środek jest nieszkodliwy dla pszczół w dawce poniżej 0,375 l/ha, czyli okres prewencji dla pszczół po zastosowaniu dawki 0,1l/ha nie obowiązuje.

W okresie wykonywania zabiegów ratowniczych prosimy o nie wchodzenie na tereny objęte akcją agrolotniczą oraz przestrzeganie wszelkich ogłoszeń i zaleceń Służby Leśnej.