Lista aktualności Lista aktualności

Las to nie wysypisko śmieci

Wyrzucanie śmieci do lasu jest wykroczeniem. Jeśli jesteś świadkiem takiego zdarzenia- reaguj! Dbałość o las to nasza wspólna odpowiedzialność.

Już niejednorotnie zwracaliśmy Waszą uwagę na problem śmieci. Niestety znowu musimy poinformować Was o przypadku szkodnictwa leśnego. Po raz kolejny nasz cudowny las został potraktowany jak wysypisko śmieci.

Nasi strażnicy leśni po zgłoszeniu udali się na miejsce (teren Leśnictwa Zajączek), gdzie zastali niestety taki widok

Fot.: Komendant Straży Leśnej Mirosław Rohde (Nadleśnictwo Lubichowo)

Styropian, plastik, puszki po farbach- to typowe odpady po "domowym remoncie" i wiosennych porządkach przydomowych. Szkoda tylko, że gdy sami upiększamy nasze domowe otoczenie, nadal zdarza się (jak w tym przypadku), że ucierpi na tym przyroda.

Sprawca wykroczenia został wykryty i ukarany mandatem karnym w wysokości 700 zł. Równocześnie na własny koszt sprawca musiał niezwłocznie śmieci usunąć i wywieśc do utylizacji.

Przypominamy

Art. 162 Kodeksu wykroczeń [Zanieczyszczenie lasu]
§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę - do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Usuwanie odpadów z terenów leśnych kosztuje - Lasy Państwowe przeznaczają corocznie na ten cel miliony złotych! Ale nie koszty są tu najważniejsze-  związki chemiczne z rozkładających się śmieci wnikają w glebę i zanieczyszczają wodę.

Obieg materii w przyrodzie nie omija nawet tych toksycznych substacji, bo te wchłaniane są później przez grzyby, jagody i inne rośliny, które są przez nas później tak chętnie zbierane.