Lista aktualności Lista aktualności

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Lubichowo to duża jednostka gospodarcza wchodząca w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku; 28,2 tyś ha podzielonych pomiędzy 3 obręby leśne: Drewniaczki, Lubichowo i Osieczna, w skład których wchodzi 20 leśnictw- w tym łowieckie i szkółka leśna.

Bory Tucholskie są jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. Wśród przeważającej w drzewostanie sosny występują dęby, graby, osiki; brzozy, cisy; w bogatym podszyciu - obfitość grzybów i jagód. W Borach Tucholskich zachowały się również fragmenty pierwotnej puszczy, stanowiska reliktowych roślin, rzadkich już w Polsce gatunków ptaków i zwierząt na przykład: bielik, głuszec, żuraw, czapla siwa, wydra.

Niska ilość opadów, ubogie piaszczyste gleby spowodowały, że głównym gatunkiem produkcyjnym jest sosna (94 %).

Dobra jakość drewna sosnowego pozwala na pokrycie potrzeb związanych z odnowieniem, pielęgnowaniem i ochroną drzewostanów.


Wśród rozległych drzewostanów, zwłaszcza w ich starszych fragmentach, oddalonych od zbiorowisk ludzkich, gniazduje bielik, dla którego 20 lutego 2003 r. zatwierdzono strefę ochronną. Obserwuje się bociana czarnego, żurawie, a w okresie wiosenno- jesiennych migracji odwiedzają nas: orlik krzykliwy, żołna, kraska i wiele różnorodnych gatunków ptactwa wodno- błotnego.

Wzdłuż dróg i szlaków istnieją miejsca gdzie można zaparkować samochód, samemu spacerując, korzystając z czystego powietrza i uroków lasu.

Dużą atrakcją turystyczną jest rzeka Wda. Corocznie odbywają się nią liczne spływy kajakowe, w tym o randze międzynarodowej, a wzdłuż cieku powstają miejsca biwakowania. Aby nie zmęczyć kajakarzy, wyznaczono cztery leśnictwa gdzie można odpocząć: pierwsze na powitanie są Owcze Błota, dalej Młynki, w dół rzeki Wdecki Młyn ( tu kajak trzeba przenieść omijając elektrownię wodną). Żegnamy się w Błędnie.
Staramy się wspomagać ruch turystyczny, tak, aby goście odpoczęli i wyjeżdżali z miłymi wspomnieniami, a nasze drzewostany pozostały nieuszkodzone i bez śmieci.

LEŚNE DANE

Średnia temperatura roczna

+7,2 0C

Długość okresu wegetacyjnego                  

200-210 dni

Średnia roczna opadów                             

575 mm

Przeciętna zasobność drzewostanów         

225 m3/ha

Przeciętny wiek drzewostanu                    

61 lat

Roczny przyrost                                        

3,70 m3/ha

Przeciętny etat roczny                               

99000 m3

Przeciętne pozyskanie roczne                    

88000 m3 tj    88%

Roczny wzrost zasobności                         

11600 m3

Liczba drzew doborowych                          

13 szt.

Wyłączone drzewostany nasienne             

24 ha

Gospodarcze drzewostany nasienne          

871 ha

Uprawy pochodne                                     

222 ha

Odnowienia i zalesienia                             

238 ha/rok