Lista aktualności Lista aktualności

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Lubichowo to duża jednostka gospodarcza wchodząca w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku; 28,2 tyś ha podzielonych pomiędzy 3 obręby leśne: Drewniaczki, Lubichowo i Osieczna, w skład których wchodzi 20 leśnictw- w tym łowieckie i szkółka leśna.

Bory Tucholskie są jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. Wśród przeważającej w drzewostanie sosny występują dęby, graby, osiki; brzozy, cisy; w bogatym podszyciu - obfitość grzybów i jagód. W Borach Tucholskich zachowały się również fragmenty pierwotnej puszczy, stanowiska reliktowych roślin, rzadkich już w Polsce gatunków ptaków i zwierząt na przykład: bielik, głuszec, żuraw, czapla siwa, wydra.

Niska ilość opadów, ubogie piaszczyste gleby spowodowały, że głównym gatunkiem produkcyjnym jest sosna (94 %).

Dobra jakość drewna sosnowego pozwala na pokrycie potrzeb związanych z odnowieniem, pielęgnowaniem i ochroną drzewostanów.


Wśród rozległych drzewostanów, zwłaszcza w ich starszych fragmentach, oddalonych od zbiorowisk ludzkich, gniazduje bielik, dla którego 20 lutego 2003 r. zatwierdzono strefę ochronną. Obserwuje się bociana czarnego, żurawie, a w okresie wiosenno- jesiennych migracji odwiedzają nas: orlik krzykliwy, żołna, kraska i wiele różnorodnych gatunków ptactwa wodno- błotnego.

Wzdłuż dróg i szlaków istnieją miejsca gdzie można zaparkować samochód, samemu spacerując, korzystając z czystego powietrza i uroków lasu.

Dużą atrakcją turystyczną jest rzeka Wda. Corocznie odbywają się nią liczne spływy kajakowe, w tym o randze międzynarodowej, a wzdłuż cieku powstają miejsca biwakowania. Aby nie zmęczyć kajakarzy, wyznaczono cztery leśnictwa gdzie można odpocząć: pierwsze na powitanie są Owcze Błota, dalej Młynki, w dół rzeki Wdecki Młyn ( tu kajak trzeba przenieść omijając elektrownię wodną). Żegnamy się w Błędnie.
Staramy się wspomagać ruch turystyczny, tak, aby goście odpoczęli i wyjeżdżali z miłymi wspomnieniami, a nasze drzewostany pozostały nieuszkodzone i bez śmieci.

LEŚNE DANE

Średnia temperatura roczna

+7,3 0C

Długość okresu wegetacyjnego                  

200-210 dni

Średnia roczna opadów                             

547 mm

Przeciętna zasobność drzewostanów         

256 m3/ha

Przeciętny wiek drzewostanu                    

66 lat

Roczny przyrost                                        

5,76 m3/ha

Przeciętny etat roczny                               

122 595 m3

Przeciętne pozyskanie roczne                    

122 595 m3

Roczny wzrost zasobności                         

149 230 m3

Liczba drzew doborowych                          

13 szt.

Wyłączone drzewostany nasienne             

20 ha

Gospodarcze drzewostany nasienne          

769 ha

Uprawy pochodne                                     

346 ha

Odnowienia i zalesienia                             

266 ha/rok