Lista aktualności Lista aktualności

Lasy prywatne

Co do zasady nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje właściwy dla obszaru starosta. Bardzo często starostwo powierza jednak prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych. Szczegóły nadzoru określa wówczas porozumienie zawierane pomiędzy starostą a właściwym nadleśniczym, publikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody.
Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa na terenie Starostwa Powiatowego w Starogardzie zostały powierzone na mocy takowego porozumienia pod nadzór Nadleśnictwa Lubichowo.

Całkowita powierzchnia lasów objęta porozumieniem pomiędzy Starostą Starogardzkim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lubichowo wynosi łącznie 3126,58 ha.

W sprawach związanych z gospodarką leśną w lasach prywatnych można kontaktować się ze specjalistą służby leśnej- panią Joanną Kaszubowską.
 

Kontakt:
Joanna Kaszubowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i lasów niepaństwowych
tel.: +48 58 58 85 872
joanna.kaszubowska@gdansk.lasy.gov.pl