Lista aktualności Lista aktualności

Narada Techniczno – Gospodarcza- podsumowanie spotkania

Celem narady było podsumowanie mijających 10 lat działalności nadleśnictwa, jej ocena a przede wszystkim sformułowanie Projektu planu urządzenia na kolejne 10 lat

Dnia 26 października br., w Nadleśnictwie Lubichowo odbyła się Narada Techniczno – Gospodarcza, tj. spotkanie podsumowujące prace wykonane w trakcie aktualnie obowiązującego planu urządzania lasu (lata 2012 ÷ 2021) oraz w trakcie którego przedstawiono zasadnicze założenia do następnego planu który będzie obowiązywał w latach 2022 ÷ 2031.
Naradzie przewodniczył Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Pan Paweł Januszewski.
Celem narady było podsumowanie mijających 10 lat działalności nadleśnictwa, jej ocena a przede wszystkim sformułowanie Projektu planu urządzenia lasu oraz akceptacja Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000, na kolejne 10 lat.
Wyżej wymienione dokumenty to podstawowe akty gospodarki leśnej opracowywane dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, które finalnie, w drodze decyzji administracyjnej, zatwierdzane są przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Dziękujemy Dyrekcji Regionalnej za zorganizowanie spotkania, wykonawcy prac urządzeniowych, tj. pracownikom Biura Urządzania i Geodezji Leśnej w Gdyni oraz przybyłym gościom, przedstawicielom lokalnych samorządów, za udział w spotkaniu.