Lista aktualności Lista aktualności

Przerwany Marsz

Dzień 2 września 2019 roku zapisał się w historii Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie jako jeden z najważniejszych.

Właśnie tego dnia podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 nastąpiło oficjalne nadanie placówce imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: między innymi władze Gminy Lubichowo z wójtem Andrzejem Toczek, ksiądz kanonik Tomasz Patoka – Proboszcz parafii św. Jakuba Starszego w Lubichowie, Radni Gminy, Zastępca Nadleśniczego naszego nadleśnictwa- Adam Góralski oraz najważniejsi w tym dniu uczniowie szkoły.

„Sztuką jest umierać za ojczyznę, ale jeszcze większą sztuką jest dobrze żyć dla niej”Pani Dyrektor szkoły Justyna Kacała serdecznie przywitała wszystkich zebranych z okazji tak wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia w życiu szkoły. Jako pierwszy punkt programu przypomniano o ważnej dacie związanej z wybuchem II Wojny Światowej- delegacje uczniów zastały wytypowane do zapalenia zniczy pod tablicami pamiątkowymi pomordowanych nauczycieli w październiku 1939 roku słowa.

Gościem był także Poseł na Sejm Pan Jan Kilian, który wspomniał o bardzo ważnym wydarzeniu dla Polaków- 1 września 1939 Ataku Niemiec na Polskę i początku II wojny światowej. Podkreślał, że dzięki tym walczącym wtedy ludziom dziś Polska jest taka silna.

W nawiązaniu do słów pani Dyrektor i pana Posła oraz do inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej, pod tablicami pamiątkowymi cześć dzieciom, którym nie było dane iść na lekcje we wrześniu 1939 roku oddały klasy IA z wychowawczynią Panią Dorotą Augustiańską, oraz VIII C z wychowawczynią Panią Małgorzatą Zaborowską.

Uroczystość nadania szkole imienia oraz poświęcenia i przekazania Sztandaru podsumowały wymowne słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, które umieszczone były na tablicy: „Sztuką jest umierać za ojczyznę, ale jeszcze większą sztuką jest dobrze żyć dla niej”. Niech będą one wskazówką dla nas wszystkich i na długo pozostaną w naszych sercach.