Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - STRAŻNIK LEŚNY

Nadleśnictwo Lubichowo ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko strażnika leśnego.

Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 23 czerwca 2020 roku (DO.1101.21.2020). Informujemy, że w naborze mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy zatrudnieni wewnątrz PGL LP, jak również osoby, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu 2 kwietnia 2020 r. w związku z wytycznymi dotyczącymi wspólnej polityki kadrowej obowiązującej od 3 kwietnia 2020 r. (rekrutacja wewnętrzna).

Wszelkich informacji nt. rekrutacji udziela pracownik ds. kadr:

p. Danuta Bukowska
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: +48 58 58 85 874
danuta.bukowska@gdansk.lasy.gov.pl 

Pełna treść ogłoszenia, wraz z wymogami formalnymi i minimalnymi dla Kandydatów, do pobrania w sekcji poniżej.

Termin składania ofert: do 30 listopada 2022 r. do godz. 15:00