Lista aktualności Lista aktualności

Sadzimy las

Lubichowscy leśnicy posadzą w tym roku ponad 1,5 mln drzew

Odnowienie lasu jest wprowadzeniem młodego pokolenia w drzewostanie. Metoda odnowienia lasu oraz dobór gatunków dobierane są według zasad hodowli.
Podstawą doboru gatunków jest siedlisko, a mianowicie jego żyzność. Wybór metody odnowienia lasu jest również uwarunkowany rodzajem wcześniej wykonanych zabiegów.

Wyróżniamy dwie podstawowe metody odnowienia lasu:

  •     odnowienie naturalne - stosowane najczęściej na siedliskach żyźniejszych. Młode drzewka pochodzą z obsiewu nasion na przygotowanej glebie w lesie.
  •     odnowienie sztuczne - stosowane na uboższych siedliskach. Wszystko zaczyna się na szkółce, gdzie wysiewamy nasiona na przygotowanych kwaterach, a następnie wysadzamy je na uprawy leśne.

Aby odnowienie lasu się powiodło, musimy zapewniać jak najbardziej optymalne warunki. Wiosna jest dla tego najlepszym okresem.

W tym roku posadzimy ponad 1,5 mln sztuk młodych drzewek różnych gatunków. Nasi leśnicy posadzą między innymi dęba, buka, sosnę, modrzewia, czy też jabłoń, jarząb, a nawet śliwę.