Lista aktualności Lista aktualności

Stop wypalaniu traw

Kilka dni temu spadł na chwilę śnieg. Wydawać by się mogło, że zagrożenia pożarowego nie ma. Niestety trawy po zimie są mocno wysuszone

Chcielibyśmy powiedzieć, jako leśnicy, że przyroda spokojnie budzi się do wiosennego życia, że na łąkach i polach pojawiają się już stada czapli i żurawi.  Ale niestety człowiek przyrodzie w obecnym czasie potrafi wyrządzić wiele szkody.  Mowa oczywiście o wypalaniu traw. 

Niestety trawy po zimie są mocno wysuszone, a gdy są podpalone- szybko pochłania je żywioł. Nie łudźmy się, że jesteśmy w stanie kontrolować wypalanie. Bo czy da się kontrolować żywioł? 

Prosimy też- gdy zauważysz dym lub ogień- poinformuj o tym jak najszybciej właściwe służby- dzwoniąc na numer alarmowy 998 lub 112. 

Pamiętajmy, że ofiarami tego procederu są owady czy też małe zwierzęta - od płazów aż po małe ssaki- krety, jeże czy chowające się w trawach i zakrzaczeniach zające. Dym jest szkodliwy dla pszczół i trzmieli. Nie uśmiercajmy tych małych ekosystemów, które w większej skali są nam tak niezbędne do zachowania równowagi biologicznej.  

Przypominamy, że wypalanie traw wcale nie przyczyni się do zwiększenia żyzności gleby. Zniszczenie wierzchniej jej warstwy spowoduje jej wyjałowienie i może spowodować obniżenie jej użyteczności nawet na kilka lat. Zahamowanie naturalnych procesów rozkładu masy zielonej i wysoka temperatura przyczynią się tylko do rozrostu chwastów.   

Wypalanie traw to proceder prawnie zakazany. W ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadzono zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie tego zakazu grożą sankcje karne w postaci grzywny albo aresztu. 

Prosimy też- gdy zauważysz dym lub ogień- poinformuj o tym jak najszybciej właściwe służby- dzwoniąc na numer alarmowy 998 lub 112.  

Zdarza się, że pożary traw przenoszą się także na tereny leśne. Dla naszych lubichowskich lasów m.in. ze względu na dominację gatunków iglastych, ogień jest potencjalnie dużym zagrożeniem. Dlatego leśnicy proszą i ostrzegają- Stop wypalaniu traw.  

Wspieramy akcję informacyjną Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej "Stop pożarom traw". Więcej materiałów znajdziesz na stronie akcji

Infografika pobrana ze strony http://stoppozaromtraw.pl