Lista aktualności Lista aktualności

Informacja z otwarcia ofert [AKTUALIZACJA]

„Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem - Informacja o wyborze najkorzystniejszej"

Zn. spr. ZG.270.7.2.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (aktualizacja z dnia 13.08.2021 r.- pismo ZG.270.7.2.2021 z dnia 13.08.2021 r.)

 

Informacja z otwarcia ofert (aktualizacja z dnia 11.08.2021r.)


Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego (kamiennego), łamanego, sortowanego w ilości 1 350 ton o frakcji 0 – 63 mm, celem udrożnienia i utrzymania przejezdności dojazdów pożarowych, dróg wywozowych oraz dróg udostępnionych do ruchu kołowego pojazdów, położonych na terenie Nadleśnictwa Lubichowo wraz z jego rozplantowaniem.

Miejsce i termin składania

Ofertę należy złożyć do dnia 11.08.2021 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej do sekretariatu Nadleśnictwa Lubichowo (pokój nr 3).

Poniżej do pobrania pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

 

[AKTUALIZACJA]

Załączono wyjaśnienie do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie Zapytania o
cenę pt. „ Dostawa kruszywa naturalnego (kamiennego), łamanego, sortowanego o
frakcji 0 – 63 mm wraz z jego rozplantowaniem”