Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Hodowla lasu obejmuje zadania od zbioru do przechowywania nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Ten dział gospodarki leśnej  korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników.
Sadzonki hoduje się w szkółkach.
Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Utworzone na piaskach ubogie gleby leśne z wyspowymi fragmentami żyźniejszych, niska ilość opadów atmosferycznych, okresowe susze decydują o możliwościach produkcyjnych na terenie Nadleśnictwa Lubichowo, dlatego głównym gatunkiem składu naszych drzewostanów  jest sosna (94%), dalej brzoza (3%) a pozostałe gatunki takie jak buk, dąb, świerk, olcha i inne stanowią zaledwie łącznie 3%.

Potrzeby produkcyjne sadzonek drzew leśnych realizujemy w oparciu o Gospodarcze Drzewostany Nasienne:

 •     sosnowe      830 ha
 •     bukowe            6 ha
 •     olchowe           4 ha
 •     brzozowe         7 ha
 •     dębowe            3 ha

Dla zachowania najlepszych cech genetycznych przyszłych pokoleń wyznaczono 13 drzew doborowych i drzewostan zachowawczy (Leśnictwo Kałębnica) o pow. 5 ha.
Realizujemy też program tworzenia rejestrowanych upraw pochodnych (2013 r.- 299 ha)

    

Rodzaje prac hodowli lasu:   

Średnioroczny plan zadań z zakresu Hodowli Lasu w Nadleśnictwie Lubichowo obejmuje:

 • odnowienie na powierzchniach otwartych   170 ha
 • odnowienie pod osłoną drzewostanu              54 ha
 • pielęgnowanie gleby                                      270 ha
 • czyszczenia wczesne                                     109 ha
 • czyszczenia późne                                         173 ha
 • melioracje agrotechniczne                            174 ha

Więcej informacji o zasadach hodowli lasu.