O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Lubichowo

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa zdecydowanie przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Hodowla lasu

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji organizowanej przez leśników naszego nadleśnictwa.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020.