Wydawca treści Wydawca treści

Szkółka Drewniaczki

Zgodnie z zachowaniem zasady trwałości zasobów leśnych, wszelkie powierzchnie zrębowe są ponownie odnawiane. Aby sprostać takiemu zadaniu w Nadleśnictwie Lubichowo prowadzi się własną produkcję sadzonek w Szkółce Drewniaczki.

Powierzchnia Szkółki Drewniaczki zmieniała się w czasie poszczególnych lat i wynosiła od 13,66 ha do obecnej 8,75 ha. Dodatkowo 2 ary powierzchni stanowi namiot foliowy. Po zakończeniu budowy deszczowni stałej zmniejszy się do 7,90 ha.
Szkółka wyposażona jest w pomieszczenie socjalne z biurem leśniczego, magazyny nawozów maszyn i nasion, oraz magazyn - lodownia.                          
Szkółka wyposażona jest w podstawowy sprzęt specjalistyczny niezbędny do produkcji szkółkarskiej. Produkcja  ta zaspakaja potrzeby nadleśnictwa i okolicznej ludności.
Podstawowe produkowane gatunki to:

  • sosna
  • świerk
  • modrzew
  • brzoza
  • buk    
  • dęby: szypułkowy i bezszypułkowy
  • olchy: czarna i szara
  • oraz gatunki domieszkowe i biocenotyczne

Szkółka od założenia do końca 1982 roku była prowadzona przez leśniczego szkółkarza Jana Kaliszewskiego, a od 1983 roku do chwili obecnej prowadzi ją leśniczy szkółkarz Andrzej Plutowski.