ŁOWIECTWO ŁOWIECTWO

KSIĄŻKA EWIDENCJI pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym

Nadleśnictwo Lubichowo informuje, że w obwodzie łowieckim nr 262 stanowiącym OHZ Leśnictwo Czarne obowiązuje Elektroniczna książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Książka prowadzona jest za pośrednictwem serwisu e-polowanie. Dostęp poprzez serwis web (https://e-polowanie.pl) lub aplikację mobilną.

W celu otrzymania niezbędnych informacji o sposobie obsługi książki proszę kontaktować się z inżynierem nadzoru p. Tomaszem Gruglem.

Tomasz Grugel
Inżynier Nadzoru
Tel.: tel. kom: +48 600 208 371

Bezpośrednia Sprzedaż Dziczyzny

© leśne wydawnictwo BORIUM  

Punkt Sprzedaży Bezpośredniej w Nadleśnictwie Lubichowo

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Czarne
Czarne 1
83-220 Skórcz

Leśniczy Piotr Negowski tel.: +48 600 020 069


Łowiectwo oferta

Łowiectwo

Na terenie Nadleśnictwa Lubichowo położonych jest 9 obwodów łowieckich zajmujących powierzchnię 46 865 ha, z czego 33 218 ha wynosi powierzchnia leśna.

W obwodach występuje następująca zwierzyna:

  • gruba – jeleń europejski, daniel, sarna, dzik
  • drobna – lis, borsuk, kuna, tchórz, zając, królik, słonki, grzywacze, kuropatwy, łyski oraz dzikie kaczki.

    Wymienione obwody to tereny o dużym stopniu penetracji ludzkiej, co skutkuje przemieszczaniem się zwierzyny w niedostępne tereny, powoduje okresową kumulację w określonych rejonach i utrudnia prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej.
Łowisko to rozległe obszary leśne z śródleśnymi łąkami i polami, także poletkami łowieckimi, od południa i wschodu przylegające do pól uprawnych. Duża ilość wygodnych ambon, a także możliwości podjazdu i podchodu dają dobre efekty łowieckie.
Ważnym elementem naszej usługi łowieckiej jest kultywowanie zwyczajów i tradycji myśliwskiej. Udany pokot i oprawa to niezapomniane chwile często uwieczniane przez naszych gości.


Na jednym obwodzie prowadzimy gospodarkę łowiecką i świadczymy usługi w organizacji polowań.

Więcej na temat polowań na terenie Nadleśnictwa Lubichowo  przeczytasz na stronie Ośrodka Hodowli Zwierzyny "Czarne"