Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.
 

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Leśnicy w ramach tych działań:
•    doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
•    udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
•    wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
•    organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
•    sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

W Nadleśnictwie Lubichowo tym działem zajmuje się specjalista Służby Leśnej Joanna Kaszubowska.

Kontakt:
Tel.: +48 58 588 58 72
e-mail: joanna.kaszubowska@gdansk.lasy.gov.pl