Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.
 

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Leśnicy w ramach tych działań:
•    doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
•    udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
•    wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
•    organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
•    sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

W Nadleśnictwie Lubichowo tym działem zajmuje się specjalista Służby Leśnej Joanna Kaszubowska.

Kontakt:
Tel.: +48 58 588 58 72
e-mail: joanna.kaszubowska@gdansk.lasy.gov.pl