Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Organizacja Nadleśnictwa

Sekcja administracyjno-gospodarcza, obejmuje działy:
1. Gospodarka mieszkaniowa
2. Infrastruktura
3. Kasa nadleśnictwa
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
5. Archiwum Zakładowe
6. Zaopatrzenie
7. Gospodarka mieszkaniowa
8. Transport

Dział Kadr (tel. 058 58 85 874) zajmuje się następującymi sprawami:
- załatwianie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
- załatwianie spraw urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, zdrowotnych, macierzyńskich i wychowawczych

Dział Finansowo-Księgowy  (tel. 058 58 85 876) zajmuje się:
- prowadzeniem sprzedaży drewna w Nadleśnictwie
- prowadzeniem kartoteki materiałowej
- kontrolą formalno-rachunkową faktur VAT oraz rachunków

Dział Zagospodarowanie Lasu (tel. 058 58 85 872) zajmuje się:
- załatwianiem bieżących spraw związanych z prowadzeniem działów: hodowla lasu, szkółkarstwo /sprzedaż sadzonek
- zadrzewieniami
- ochroną lasu
- ochroną ppoż.
- łowiectwem - wydawanie zezwoleń na odstrzał
- ochroną przyrody
- turystyką - podpisywanie umów najmu terenów leśnych pod obozy harcerskie
- nadzorowaniem lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa - sprawy związane z wydawaniem pozwoleń na zabiegi pielęgnacyjne w w/w lasach