Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa

Położenie Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Lubichowo leży w południowej części województwa pomorskiego, na terenie powiatu starogardzkiego. Swoim zasięgiem obejmuje 6 gmin: Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skórcz, Smętowo Graniczne i Zblewo oraz miasto Skórcz.
Zasięg terytorialny to 52 tyś ha, a powierzchnia lasów to aż 27 609,93 ha.

Przez Nadleśnictwo przebiega granica pomiędzy dwiema Krainami przyrodniczo- leśnymi: I Bałtycką i III Wielkopolską. Układ terenu i jakość gleb ukształtowało ostatnie zlodowacenie- bałtyckie, tak więc występują tu rozległe połacie równinne i faliste, wyniesione do 120 m n.p.m., w obniżeniach zaś powstały malownicze jeziorka, a także torfowiska i bagna.
Z północy na południe, silnie meandrując, przepływa rzeka Wda.

Niska ilość opadów, ubogie, piaszczyste gleby spowodowały, że głównym gatunkiem produkcyjnym jest sosna (94 %).

Pośród najważniejszych informacji dot. warunków klimatycznych i glebowych można wskazać:

  • Średnia długość okresu wegetacyjnego to 205 dni;
  • Średnia wielkość opadu 547 mm  przy średniej w Polsce wynoszącej 652mm Polska
  • Gleby pochodzenia polodowcowego – sandr Wdy

Nadleśnictwo Lubichowo podzielone jest na 3 Obręby Leśne:

  • Drewniaczki
  • Lubichowo
  • Osieczna

w tym na 18 leśnictw rewirowych, Szkółkę Zespoloną Drewniaczki oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny Czarne.