Wydawca treści Wydawca treści

"Kolory Pomorza"

Plener malarski na terenie Nadleśnictwa Lubichowo- Wrzesień 2012 r.

Za oknem szaro i mgliście- jesień w pełni, a jeszcze nie tak dawno „złota polska….." pozwoliła na przeprowadzenie pleneru malarskiego w naszych lasach.
We wrześniu 2012 r. gościliśmy w naszym ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym „Czarne" k/Skórcza grupę studentów gdańskiej ASP. Wszyscy uczestnicy pleneru są studentami różnych lat wydziału malarstwa.
Nasze działanie było kontynuacją ubiegłorocznego pleneru malarskiego, który odbywał się na terenie Nadleśnictwa Lipusz. Tegoroczne zajęcia postanowiliśmy przenieść na Kociewie, które nadal mało poznane jest bardzo przyjazną krainą. Przebogate tereny leśne, liczne małe oczka wodne i jeziora, rzeki i strumyczki, a także urokliwe osady.

niewielkie wioski i leśne zabudowy, pozwoliły młodym adeptom sztuki na znalezienie wielu tematów malarskich
Dzięki licznej grupie- 16 studentów, w tym także uczestnicy programu Erasmus z Hiszpanii, powstawały kolejne prace. Klasyczne pejzaże, portrety, abstrakcje. Hasłem przewodnim pleneru były „Kolory Pomorza" i oglądając prace w pełni to dostrzegamy- od subtelnych, pastelowych szarości, poprzez kolory natury, po kontrastowe róże i oranże.
Nasze działanie nie byłyby możliwe dzięki dużemu wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który zapewnił uczestnikom zakwaterowanie i materiały malarskie.

Dziękujemy za współpracę!


Wystawa poplenerowa

Otrzymaliśmy Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku w ramach zadania „Promocja lasów pomorskich poprzez zorganizowanie pleneru malarskiego" Kolory Pomorza" oraz wystawy poplenerowej.Wsparcie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Podczas tego zadania na pierwszy plan ujawniła się kulturotwórcza rola lasu
Nadleśnictwo Lubichowo współpracowało z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku i Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Wspólne działanie polegało na dziesięciodniowym pobycie studentów- artystów w naszych lasach, czego efektem jest 40 obrazów przedstawiających realistyczne i abstrakcyjne wyobrażenia otaczającej przyrody.
Zwieńczeniem działania był wernisaż i wystawa poplenerowa odbywająca się w dniach 13 listopad do 19 grudnia w hallu sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Uczestnicy pleneru: 16 studentów i 2 prowadzących, poprzez swoje prace przedstawili gościom wernisażu piękno kociewskiego krajobrazu, a wystawa pozwoliła na zapoznanie się z pracami gościom i petentom odwiedzającym Urząd Marszałkowski. Podczas tego zadania na pierwszy plan ujawniła się kulturotwórcza rola lasu, która poszerzy świadomość leśno-ekologiczną odbiorców poszczególnych prac malarskich. Działanie to było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


Otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku

Nadleśnictwo otrzymało dofinansowanie na zadanie związane z częściową przebudową drzewostanu w rezerwacie Krzywe Koło w pętli Wdy

Nadleśnictwo Lubichowo otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na zadanie "Częściowa przebudowa drzewostanu w rezerwacie Krzywe Koło w pętli Wdy".
Zadanie wykonywane było od jesieni 2011 roku do wiosny 2012.Powierzchnię po zamierającym drzewostanie świerkowym- degradującym ekosystem, przygotowano na wprowadzenie gatunków liściastych- lipy, dębu, grabu. Zamontowano ogrodzenie i posadzono nowe, korzystne dla tego terenu drzewka.
Prace wykonano na ponad 8 hektarach, za łączną kwotę 17 930,95 zł z dotacją 10 000,00 zł.