Rezerwaty Rezerwaty

Rezerwat "Czapli Wierch"

Nazwa rezerwatu wywodzi się od kolonii czapli siwej, której gniazda usytuowane są od kilkudziesięciu lat w koronach starych drzew, rosnących wzdłuż brzegów jeziora.

Nad jeziorem Słone, w celu zachowania fragmentu starego boru sosnowego naturalnego pochodzenia, utworzono rezerwat „Czapli Wierch". Nazwa rezerwatu wywodzi się od kolonii czapli siwej, której gniazda usytuowane są od kilkudziesięciu lat w koronach starych drzew, rosnących wzdłuż brzegów jeziora.

Ochroną objęto powierzchnię 5,26 ha.
 Wiek rosnącej sosny określa się na 200 lat.

Zobacz obiekt na mapie