Rezerwaty Rezerwaty

Rezerwat "Krzywe Koło w pętli Wdy"

Na powierzchni 10 ha chroni się: krajobraz ekologiczny, nietypowe na tym terenie drzewostany, rzadkie rośliny zielne. Bezpieczną przestrzeń znalazły tutaj zwierzęta.

Rezerwat położony jest w zakolu rzeki Wdy w jej bardzo wąskim przesmyku, w gminie Osiek, w pobliżu osady Błędno. Jego granica przebiega skrajem lasu.
Rezerwat utworzony w celu ochrony żyznej enklawy lasów naturalnym w zmonotypizowanych drzewostanach sosnowych. Ciekawe położenie wodno-geograficzne pozwoliło zachować unikalny charakter siedlisk i zespołów fitosocjologicznych.

Wąski cypel otoczony rzeką Wdą zachował charakter grądu subkontynantelnego. Na powierzchni 10 ha chroni się: krajobraz ekologiczny, nietypowe na tym terenie drzewostany, rzadkie rośliny zielne. Bezpieczną przestrzeń znalazły tutaj zwierzęta.

Zobacz obiekt na mapie