Wydawca treści Wydawca treści

Nawałnica- i co dalej?

11 sierpnia 2017 roku to kolejna data wpisana na trwałe w annały Nadleśnictwa Lubichowo. Sezon urlopowy, walizki popakowane a tutaj telefony: „przeszła nawałnica”, „trąba powietrzna”, „uszkodzenia w terenie”, „drogi poblokowane”, „linie energetyczne pozrywane” i tak przez cały dzień.

Fot. Mariusz Krysiak

Szybka inwentaryzacja i już wiemy uszkodzone drzewostany położone są w Leśnictwach: Cisowa Góra, Stara Jania i Leśna Jania, na obszarze ponad 500 hektarów. Przed nami-leśnikami pojawiło się wyjątkowo trudne zadanie – jak najszybciej usunąć skutki wichury?

Od razu zaczęliśmy uprzątać zniszczone powierzchnie. Gros prac mogły wykonać maszyny wielooperacyjne, ale część tych najtrudniejszych, mógł zrobić tylko człowiek.

Rozmiar prac wyniósł  565 hektarów lasu uszkodzonych
72 hektary drzewostanu do całkowitego usunięcia
26,6 tys. m3 drewna do pozyskania.

Po 10 miesiącach nadal czeka nas ogrom pracy na tych terenach. Tam z powrotem ma rosnąć las. Musimy przygotować glebę aby posadzić małe drzewka. Na części powierzchni będziemy wyrywać karpy- czyli podniesione korzenie powalonych przez wiatr drzew. Teren będzie uprzątnięty i poorany.

Fot. Mariusz Krysiak

Następnym sposobem będzie pozostawienie części powierzchni do odnowienia naturalnego- tam pozwolimy przyrodzie samej zadecydować jak będzie wyglądał las za kilka lat.
Do zagospodarowania zostaną także luki- miejsca po kilku wywrotach w drzewostanie, które będziemy uzupełniali gatunkami wzbogacając skład gatunkowy.

Powierzchnie te jeszcze przez długie lata będą wymagały szczególnej uwagi a efekty oglądać będą wnukowie a nawet prawnukowie obecnych leśników.

Fot.: Mariusz Krysiak


Miesiąc po wichurze

Na terenach objętych zakazem wstępu do lasu trwają prace nad usuwaniem skutków wichury

Noc z 11/12 sierpnia br. wstrząsnęła Borami Tucholskimi. Wielopokoleniowy wysiłek wielu osób został unicestwiony nawałnicą o cechach huraganu.
W ciągu 2-3 godzin zniszczeniu uległy znaczne obszary Nadleśnictw Rytel i Lipusz, a w mniejszym zakresie klęska dotknęła Nadleśnictwa Kościerzyna, Cewice i Lubichowo.
Główny kierunek zniszczeń ukształtował się z południa na północ kraju, natomiast Nadleśnictwo Lubichowo otrzymało „boczny strzał” w kierunku ppołudniowo- zachodnim/ północny-wschód.
Nadleśnictwo Lubichowo tym razem ucierpiało w mniejszej skali, szkody wystąpiły na powierzchni 77 ha na łaczną masę 25 tys m3 drewna.
Podobny rozmiar uszkodzeń wystąpił w naszym Nadleśnictwie 14 lipca 2012 roku, tak więc z bagażem doświadczeń natychmiast przystąpiliśmy do prac porządkowych.
W ciągu kilku dni określiliśmy lokalizację i rozmiar szkód, udrożniliśmy drogi przeciwpożarowe, dojazdowe i publiczne, zgłosiliśmy potrzeby napraw linii przesyłowych energetycznych i telefonicznych, oznaczyliśmy tereny zagrożone przed ich penetracją (sezon urlopowy i grzybobrania). Ustaliliśmy potrzeby  logistyki personalnej i sprzętowej i przystąpiliśmy do usuwania skutków huraganu zaczynając od najbardziej wartościowych drzewostanów, bo pomimo ewidentnych strat, potrzebą chwili jest możliwie wysokie uratowanie wartości drewna.

Nadleśnictwo Lubichowo tym razem ucierpiało w mniejszej skali, szkody wystąpiły na powierzchni 77 ha na masę 25 tys m3 drewna.

Prace nad usuwaniem skutków klęski są w toku. Trzy harvestery z zabezpieczeniem zrywki pracują na powierzchniach otwartych tzn. tam gdzie powstaną całkowicie nowe odnowienia (77 ha), a 30 pilarzy pracuje w rejonach częściowych zniszczeń drzewostanów (ca 550 ha).
Postęp prac jest dobry, ale dużym problemem jest utrzymanie trwałości dróg wywozowych, którymi pozyskane drewno musi wyjechać z lasu. Gruntowe podłoże, a zwłaszcza spora ilość opadów wymuszają bieżące naprawy. Czas pracuje na naszą niekorzyść. Wilgotna i ciepła aura przyspieszają proces sinienia drewna, co obniża jego wartość i ogranicza przydatność dla przemysłu drzewnego.  
No cóż. Życie zawodowe leśnika to nie tylko sukcesy i satysfakcja z osiągnięćw gospodarowaniu zasobami przyrody. To również chwile trudne, stawiające nowe i silne wyzwania, z którymi musi sobie poradzić.  Tak też i będzie tym razem.

Za 3 lata zapraszamy do nas. Las będzie znowu rósł- tylko „trochę” młodszy.

Bronisław Szneider

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubichowo


Szkody wyrządzone przez wiatr

Szkody w drzewostanach wyrządzone przez wiatr w lipcu 2012 r.

Wydawało się że drzewostany na terenie administrowanym przez nadleśnictwo są „odporne" na działanie wiatru.

14 lipca 2012r. nad Borami Tucholskimi utworzyła się super komórka burzowa której efektem było m.in. powstanie trąby powietrznej, która spowodowała uszkodzenia i zniszczenia w pasie długości ponad 25 kilometrów, licząc od miejscowości Zdroje w Borach Tucholskich- aż po rzekę Wisłę na północ od Świecia. Trąba powietrzna przeszła przez tereny Leśnictwa Kałębnica oraz Stara Jania.

Zdjęcia: Archiwum nadleśnictwa


Zarys uszkodzonej powierzchni (ciemno- zielony kolor) ukazuje mapa poniżej.

Zarys powierzchni uszkodzeń w lasach nadleśnictwa

W godzinach popołudniowych tego dnia wstępną lustrację terenu przeprowadzili pracownicy nadleśnictwa. Ze względów bezpieczeństwa wydano ogłoszenie o okresowym zakazie wstępu do lasu na terenach objętych zniszczeniami.

Inżynier Nadozru Piotr Adrych lustrujący zniszczone tereny w kilka godzin po wydarzeniach

Działania jakie podjęto w pierwszych dniach po wystąpieniu zniszczeń to:

  • Udrożnienie dróg prowadzących przez tereny zagrożone
  • Ogłoszenie zakazu wstępu do lasu – informacje wywieszane bezpośrednio w lesie wraz z przekazem nadawanym przez różne media
  • Inwentaryzacja strat i uszkodzeń


       

Wstępne szacunki wiatrołomów to:

  • Leśnictwo Kałębnica- szacowany obszar całkowitych zniszczeń drzewostanów to ca 30 ha.
  • Leśnictwo Stara Jania- wstępne szacunki wskazują na zupełne zniszczenie drzewostanu na obszarze ca 60 ha, a na powierzchniach częściowych ca 40 ha.


 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

Po określeniu rozmiaru uszkodzeń i zabezpieczeniu rejonu klęski tablicami z okresowym zakazem wstępu do lasu na te obszary, przystąpiliśmy do usuwania skutków kataklizmu.
Podzieliliśmy pas uszkodzeń na kwatery, na których z zachowaniem zasad bezpieczeństwa rozpoczęły prace brygady pilarzy i zrywkarzy, a także harvestery.