Zagrożenia antropogeniczne Zagrożenia antropogeniczne

CZYM JEST ZAGROŻENIE POŻAROWE

CZYM JEST ZAGROŻENIE POŻAROWE

WSKAZÓWKI JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z TERENÓW LEŚNYCH PODCZAS ZAGROŻENIA POŻAROWEGO

Pożar zawsze stanowi zagrożenie dla ludzkich osad, które są w pobliżu. Zwykle czas jest wyłącznie na ewakuację, ale już nie zawsze na ratowanie mienia. To, co znika w wyniku pożarów, jest praktycznie nie do odzyskania. Zagładzie ulega roślinność i zwierzęta, w tym bardzo często gatunki wpisane do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Zniszczeniu ulegają lasy i na wiele lat zmniejsza się biologiczna i rekreacyjna atrakcyjność terenów w tych rejonach.

O zagrożeniu pożarowym mówimy wówczas, gdy zaistnieją niekorzystne dla środowiska leśnego warunki. Są nimi w szczególności:

  1. temperatura powietrza
  2. inne warunki meteorologiczne: poziom opadów, zachmurzenie, wiatr
  3. wilgotność pokrywy gleby i ściółki leśnej

Ale chyba najistotniejszym czynnikiem są bodźce zewnętrzne- czyli te, na które jako użytkownicy lasu mamy największy wpływ: palone ogniska, niedopałki papierosa czy niedogaszone zapałki.

Wiosna jest w rozkwicie i co raz więcej z nas korzysta z uroków lasu. Dlatego chcemy przypomnieć o kilku najważniejszych zasadach. Pamiętajmy o nich dla bezpieczeństwa lasu!

POSŁUGIWANIE SIĘ OTWARTYM OGNIEM W LESIE

Zgodnie z normami prawa[1], nie jest dopuszczalne rozniecanie ognia w lasach i na terenach śródleśnych, a także na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, a także w odległości 100 m od granicy lasów.  Co oznacza to w praktyce? Oto kilka wskazówek.

Palenie ognisk

Ognia nie wolno rozniecać w odległości do 100 metrów od granicy lasu. Jest to dozwolone jedynie w miejscach wyznaczonych do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Stałe miejsca, gdzie wolno rozpalać ogniska wyznacza nadleśniczy np. przy miejscach biwakowania, obiektach turystycznych i edukacyjnych, stanicach turystycznych i harcerskich.

Nie można zatem samowolnie rozpalać ogniska w lesie i jego pobliżu, np. nad jeziorem czy rzeką.

Jak znaleźć miejsce na ognisko?

Skorzystaj z naszej bazy turystycznej. Informacje o bazie i miejscach wyznaczonych na rozpalanie ognisk można uzyskać u leśniczego.

Palenie tytoniu

Palenie tytoniu to także posługiwanie się otwartym ogniem- niedozwolone jest także palenie tytoniu na terenach leśnych- jedynie na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

 

 

PAMIĘTAJ! NA KAŻDYM Z NAS CIĄŻY OBOWIĄZEK REAGOWANIA NA POŻAR-
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa[2].

GDY ZAUWAŻYSZ POŻAR

jak najszybciej zaalarmuj najbliższe otoczenie, w którym przebywają ludzie i którzy mogą być zagrożeni przez rozwój pożaru. Zachowaj spokój i skontaktuj się ze Straż Pożarną - telefon alarmowy 998 lub 112.  Możesz też zadzwonić do naszego dyspozytora w nadleśnictwie:

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny/ Dyżur przeciwpożarowy w Nadleśnictwie Lubichowo
Tel.: +48 58 58 85 324

Alarmując o pożarze należy podać:

  • Gdzie się pali lub jakie wystąpiło zagrożenie - dokładny adres, rodzaj obiektu, piętro, dojazd do obiektu (podanie dokładnych danych skróci czas dojazdu jednostek do miejsca zdarzenia oraz pozwoli zadysponować odpowiedni sprzęt)
  • Co się pali
  • Czy istnieje zagrożenie ludzi
  • Numer telefonu powiadamiającego o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu
  • Nazwisko i imię powiadamiającego

Wypalanie pozostałości roślinnych

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione. Niestety nadal wiosenne wypalanie jest przyczyną wielu pożarów lasu.

AKTUALNY POZIOM ZAGROŻENIA POŻAROWEGO

Na bieżąco prowadzimy monitoring zagrożenia pożarowego. Jego poziom można sprawdzić na stronie monitoringu ppoż. dla terenu Nadleśnictwa Lubichowo lub na ogólnopolskim portalu PGL LP

 

KORZYSTAJĄC Z TERENÓW LEŚNYCH PAMIĘTAJ O PODSTAWOWYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA.

APELUJEMY O ROZWAGĘ

 

Jednocześnie lubichowscy leśnicy życzą w ten nadchodzący czas długich, ciepłych dni wolnych od pracy, pięknych chwil spędzonych w Borach Tucholskich.

 


[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

[2] Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek
są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!

Do opracownia tekstu użyto publikacje: 

1. Ochrona lasów przed pożarami - Karol Wiler, Paweł Wcisło- Centrum Informacyjne Lasów Państwowych; Warszawa 2012

2. Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu - Centrum Informacyjne Lasów Państwowych


Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Jednym z podstawowych elementów naszej edukacji przyrodniczo- leśnej jest działalność informacyjna i ostrzegawcza w zakresie klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasu- w tym pożarów.

Dużym zagrożeniem są pożary, które są tym ogniwem w łańcuchu szkodliwych czynników, najbardziej uświadamiającym nam, jak kruchym organizmem jest las. W przeciągu kilku godzin pożar lasu może zniweczyć dorobek pracy całych pokoleń leśników.

Nie jesteśmy w stanie uniknąć całkowicie powstawania pożarów lasu, ale dokładamy wszelkich starań, aby zarzewia ognia jak najprędzej wykryć i z całą pewnością możemy osłabić szybkość ich rozprzestrzeniania. Staramy się także usprawnić dojazd i gaszenie.

Zagrożenie pożarowe lasów występuje zasadniczo od przedwiośnia do jesieni.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej nasze nadleśnictwo, jak i inne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,  kieruje się Instrukcją ochrony przeciwpożarowej lasu 

Chcesz wiedzieć więcej o ochronie  przeciwpożarowej, przeczytaj publikację Lasów Państwowych.