Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy RDLP w Gdańsku, w tym lasy Nadleśnictwa Lubichowo posiadają certyfikat FSC, stwierdzający prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Jednym z wymogów certyfikacji FSC jest wyznaczenie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych, tzw. HCVF –jest to skrót od angielskiego tłumaczenia High Conservation Value Forests.

Wśród lasów HCVF wymienia się następujące kategorie:

  • obszary chronione,
  • ostoje zagrożonych i ginących gatunków,
  • ostoje gatunków endemicznych,
  • obszary sezonowych koncentracji cennych gatunków,
  • kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej,
  • rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy,
  • lasy wodochronne,
  • lasy glebochronne,
  • lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności,
  • lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

W warunkach Nadleśnictwa Lubichowo większość tych lasów jest uznana w drodze decyzji Ministra Środowiska za lasy ochronne lub pokrywają się z już istniejącymi formami ochrony przyrody.

 

RDLP Gdańsk prowadzi konsultacje społeczne w sprawie typowania nowych powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych, gdzie swoje propozycje może zgłosić każdy zainteresowany.

 

 

Lasy HCVF nie są formą ochrony przyrody w rozumieniu „Ustawy o ochronie przyrody"

 

Materiały do pobrania:

kategoria 1.1 obszary chronione

kategoria 2 kopmpleksy leśne odgrywające znaczącą  rolę w krajobrazie

kategoria 3 obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

kategoria 4.1 lasy wodochronne

kategoria 4.2 lasy glebochronne

kategoria 6 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

 


Wznowienie certyfikatu FSC

Nadleśnictwo Lubichowo informuje, że został wznowiony certyfikat FSC na lata 2017-2022 nr SGS-FM/COC-000007

Certyfikat FSC jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Poniżej do pobrania dokumenty


Ekosystemy referencyjne

Wszystkich zainteresowanych informujemy, ze wszelkie opinie, uwagi, pytania dotyczące "ekosystemów referencyjnych" na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, można nadal zgłaszać do biura Nadleśnictwa Lubichowo.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest:

st. specjalista Służby Leśnej pani Radosława Krysiak tel.: 58 588 58 72; e-mail: radoslawa.krysiak@gdansk.lasy.gov.pl

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni "ekosystemów referencyjnych" zapraszamy do konsultacji.

Materiały do pobrania


Certyfikaty

Certyfikaty

Nadleśnictwo Lubichowo informuje, że w dniu 13.11.2012 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku otrzymała certyfikat FSC nr SGS-FM/COC-000007.
 

Certyfikat FSC jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

                                           

Posiadanie przez nas certyfikacji FSC oznacza to, że lasy są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych. Certyfikat ważny jest od dnia 13.11.2012 r. do dnia 12.11.2017 r.


Informacje o posiadanym certyfikacie PEFC na stronie.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych