Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich

Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich

Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich - 27 570,25 ha. Charakteryzuje się dużą lesistością drzewostanów sosnowych i siedliskami borowymi oraz niespotykanymi specyficznymi krajobrazami.

Projektowany Park Krajobrazowy Doliny Wdy, który obejmowałby 15 599 ha Nadleśnictwa Lubichowo.

 Użytki ekologiczne - łączna powierzchnia przewidzianych do ochrony w Nadleśnictwie wynosi 294,84 ha. Są to zabagnienia i mszary pochodzące z wypłycania i zarastania jezior wytopiskowych, powierzchnie zalane i zniszczone wskutek spiętrzenia wody i działalności bytowej bobrów.

Do ochrony przeznaczono także byłe linie energetyczne, obecnie zlikwidowane, na których przez dziesięciolecia wykształciły się wrzosowiska.