Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich

Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich

Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich na powierzchni 27 716,00 ha. Charakteryzuje się dużą lesistością drzewostanów sosnowych i siedliskami borowymi oraz niespotykanymi specyficznymi krajobrazami.
Do ochrony przeznaczono także byłe linie energetyczne, obecnie zlikwidowane, na których przez dziesięciolecia wykształciły się wrzosowiska.