Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie Nadleśnictwa Lubichowo  łączna powierzchnia użytków ekologicznych przewidzianych do ochrony wynosi 294,84 ha. Są to zabagnienia i mszary pochodzące z wypłycania i zarastania jezior wytopiskowych, powierzchnie zalane i zniszczone wskutek spiętrzania wody i działalności bytowej bobrów.

Do ochrony przeznaczono także byłe linie energetyczne, obecnie zlikwidowane, na których przez dziesięciolecia wykształciły się wrzosowiska.